Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu
Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu
Do koszyka
25,50 zł
Książka zawiera analizę łódzkiej prasy humorystycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego (początki łódzkiej prasy, łódzka prasa międzywojenna, łódzka prasa o charakterze humorystycznym) pod kątem stosowanych gatunków wypowiedzi (gatunki prymarnie humorystyczne, takie jak: anegdota, humoreska, dowcip, satyra, komedia, aforyzm; gatunki sekundarnie humorystyczne, czyli wzmianka prasowa, notatka prasowa, felieton, zapowiedź, odpowiedź redakcji, sonda, ogłoszenie, list, a także wybrane gatunki literackie) i w kontekście obecnego w prasie dowcipu językowego (klasyfikacja żartów o charakterze ogólnokomicznym – dowcipy oparte na kontraście, na powtórzeniu i nagromadzeniu oraz żartów swoiście językowych – dowcipy oparte na polisemii, homonimii, odwróceniu paralelnym, neologizmach, wyzyskujących nazwy własne, oparte na eufemizmach, na modyfikacji związków frazeologicznych i przysłów, na stylizacji językowej). Analizowany materiał pochodzi z 14 łódzkich czasopism humorystycznych, wydawanych w latach 1918–1939.

Oprócz dominującego waloru filologicznego, teoretyczno-literackiego, genologicznego publikację cechuje walor historyczny (wiedza o krajowym czasopiśmiennictwie satyryczno-humorystycznym, łódzkiej kulturze dwudziestolecia międzywojennego, potrzebach kulturalnych wielu żyjących ówcześnie łodzian). Tekstowi towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny z epoki oraz schematy i zestawienia, kondensujące informacje. Jest ona kierowana do naukowców, filologów, prasoznawców, studentów, ale także do wszystkich miłośników humoru i kultury dawnej Łodzi.
Ilość stron 321 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-526-3
Data publikacji 2014
Język polski
Wstęp 7
ROZDZIAŁ I – ŁÓDZKA PRASA HUMORYSTYCZNA MIĘDZYWOJNIA 11
1.1. Początki łódzkiej prasy 11
1.2. Łódzka prasa w międzywojniu 13
1.3. Prasa humorystyczna w Łodzi 17
1.4. Łódzka prasa humorystyczna w międzywojniu 19
1.4.1. Pisma koncernu Kokorzyckich 21
1.4.1.1. „Wolna Myśl – Wolne Żarty” („Żarty”) 21
1.4.1.2. „Nowy Dekameron” 23
1.4.1.3. „Wesoły Bocian” 24
1.4.1.4. „Adam i Ewa” 25
1.4.1.5. „Hi, Hi, Hi. Tygodnik z Kogutkiem, Kojący Bóle” 27
1.4.2. Pisma pozostałych koncernów 29
1.4.2.1. „Tam-Tam” 29
1.4.2.2. „Dymek z Papierosa” 31
1.4.2.3. „Czerwony Kos” 33
1.4.2.4. „Violetera” 34
1.4.2.5. „Uśmiech” 36
1.4.2.6. „Swawolna Myśl – Swawolne Żarty” 36
1.4.2.7. „Szpilki” 37
1.5. Typografia łódzkich czasopism 39
ROZDZIAŁ II – GATUNKI WYPOWIEDZI W ŁÓDZKIEJ PRASIE HUMORYSTYCZNEJ 45
2.1. Gatunek tekstu – charakterystyka pojęcia 45
2.2. Gatunki w łódzkiej prasie humorystycznej międzywojnia 55
2.2.1. Gatunki prymarnie humorystyczne 56
2.2.1.1. Anegdota 56
2.2.1.2. Humoreska 64
2.2.1.3. Dowcip 75
2.2.1.4. Satyra 84
2.2.1.5. Komedia 94
2.2.1.6. Aforyzm 102
2.2.2. Gatunki sekundarnie humorystyczne 108
2.2.2.1. Wzmianka prasowa 108
2.2.2.2. Notatka prasowa 114
2.2.2.3. Felieton 124
2.2.2.4. Zapowiedź 140
2.2.2.5. Odpowiedź redakcji 148
2.2.2.6. Sonda 153
2.2.2.7. Ogłoszenie 156
2.2.2.8. List 162
2.2.3. Wybrane gatunki literackie 168
ROZDZIAŁ III – DOWCIP JĘZYKOWY W ŁÓDZKIEJ PRASIE HUMORYSTYCZNEJ 189
3.1. Uwagi wstępne 189
3.2. Pojęcie dowcipu językowego 190
3.3. Dowcip językowy w łódzkich czasopismach międzywojennych 195
3.3.1. Żarty o charakterze ogólnokomicznym 196
3.3.1.1. Dowcipy oparte na kontraście 196
3.3.1.2. Dowcipy oparte na powtórzeniu i nagromadzeniu 200
3.3.2. Żarty swoiście językowe 210
3.3.2.1. Dowcipy oparte na polisemii 210
3.3.2.2. Dowcipy oparte na homonimii 231
3.3.2.3. Dowcipy oparte na odwróceniu paralelnym 239
3.3.2.4. Dowcipy oparte na neologizmach 241
3.3.2.5. Dowcipy wyzyskujące nazwy własne 253
3.3.2.6. Dowcipy oparte na eufemizmach 265
3.3.2.7. Dowcipy oparte na modyfikacji związków frazeologicznych i przysłów 274
3.3.2.8. Dowcipy oparte na stylizacji językowej 282
Zakończenie 291
Bibliografia 301
Wykaz niektórych skrótów 309
Wykaz fotografii, schematów i tabel 311
Summary 313