Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka
Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka
Do koszyka
25,20 zł
Kontekst polski tematu "Austria" był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman Taborski, Henryk Wereszycki. Są to ludzie nauki z różnych dziedzin: historycy, germaniści i poloniści. Patrząc kompleksowo na dorobek strony polskiej odnośnie do badań nad historią i kulturą Austrii, odbiorca w naszym kraju ma dobre możliwości zapoznania się z tematyką naddunajskiego państwa. Intensywna współpraca polsko-austriacka w XX wieku, która zwielokrotniła się jeszcze zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, niezwykle ciekawe zjawiska w kulturze austriackiej minionego stulecia i działalność wielkich postaci polsko-austriackiego "pogranicza" w dziedzinie polityki, gospodarki czy literatury, zachęcają do kolejnych badań bądź niejako je "wymuszają". Niniejsza publikacja zawiera najnowsze badania charakteryzujące stosunki polsko-austriackie. Wielu autorów z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych omawia kluczowe problemy związane z relacjami obu państw w ciągu ostatnich stu lat. Czytelnik znajdzie wśród nich kwestie literaturoznawcze, polonijne, dyplomatyczne, demograficzne, integracyjne, jak i dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.
Ilość stron 356 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-536-2
Data publikacji 2014
Język polski
Wstęp 7
I. Polityka / Historia 9
Władysław S. Kucharski – Fundacja „Dom Polski” w Wiedniu 11
Jerzy Z. Pająk – Polacy w Galicji wobec Austro-Węgier w latach I wojny światowej 43
Dariusz Jeziorny – Austria kanclerza Karla Rennera (1918–1920) w raportach polskich dyplomatów i wojskowych 67
Ewa Godlewska – Ewolucja austriackiej polityki wobec mniejszości na- rodowych w XX wieku 85
Sylwia Syndoman – Polsko-austriackie stosunki dyplomatyczne i kontakty polityczne w latach 1970–1989 103
Bonifacy Miązek – Pomoc dla polskich emigrantów w Wiedniu w latach 1980–1989 117
Jan Barcz – Austria w drugiej połowie lat 90. wobec „Rozszerzenia na Wschód” (Osterweiterung) Unii Europejskiej 127
Dorota Litwin-Lewandowska – Austria i Polska w dialogu politycznym po 1989 roku 143
II. Kultura 163
Jakub Forst Battaglia – Między Wiedniem a Galicją. Austria a Polska. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku 165
Stefan H. Kaszyński – Szyfry tożsamości literackiej w habsburskich krajobrazach 185
Elżbieta Hurnikowa – Kreacje postaci kobiecych w Marszu Radetzky’ego Josepha Rotha 199
Marta Sala – Współpraca galicyjskich i austriackich emancypantek na pocz. XX wieku w świetle prasy lwowskiej i wiedeńskiej 213
Krzysztof A. Kuczyński – Literaccy polonofile 225
Ewa Cwanek-Florek – Wiedeńczyka o wiele więcej łączy z mieszkańcem Krakowa czy Budapesztu, aniżeli z mieszkańcem Berlina. Recepcja relacji polsko-austriackich z perspektywy „polskich” ulic w Wiedniu 261
Edward Walewander – Polscy studenci teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie światowej 281
Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska – Działalność Austriackiego Forum Kultury w kontekście współczesnych relacji polsko-austriackich 295
Marzena Dulowska – System opieki pozalekcyjnej na przykładzie placówki w Salzburgu 311
III. Gospodarka 321
Michał Tomczyk – Austria i Szwajcaria wobec utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego. Analiza porównawcza 323
Maciej Paszyn – Biznesowe relacje koncernów energetycznych z Austrii i Niemiec w okresie kryzysu finansowego lat 2008–2013 339
Noty o autorach 353