Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.). Część II. Pokarm dla ciała i ducha
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.). Część II. Pokarm dla ciała i ducha
Do koszyka
26,40 zł
Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (nr XVI, ser. „Byzantina Lodziensia”), opisując rolę roślin strączkowych i warzyw, immanentnych składników diety starożytnych. Analizują też znaczenie mięs, podrobów i wyrobów wędliniarskich w kuchni i praktyce medycznej. Ważne są też teksty odnoszące się do kulturowych, ideologicznych i ekonomicznych aspektów żywności w życiu ówczesnych społeczności grecko-rzymskich i bizantyńskich. Aprowizacja Antiochii nad Orontesem nabiera znaczenia studium przypadku, zaś tekst o nawykach żywieniowych, smakoszostwie i poszczeniu ilustruje kontekst antropologiczny i historyczny diety. Pozwala zrozumieć pozamaterialne przyczyny konkretnej praktyki dietetycznej na podstawie drobiazgowej i erudycyjnej analizy setek świadectw źródłowych ówczesnego piśmiennictwa i pokazuje religijne znaczenie zwyczajów żywieniowych. Publikacja stanowi syntetyczne ujęcie zarządzania dostępnością żywności dla dużych skupisk ludzkich tego okresu. Antiochia nad Orontesem jest dobrym przedmiotem badań ze względu na długotrwałą (i ciągle aktualną) tradycję badań archeologicznych i stosunkowo bogaty zasób źródeł pisanych.
Ilość stron 616 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-779-3
Data publikacji 2014
Język polski
Wstęp – Maciej Kokoszko 1
Rozdział I. Aprowizacja Antiochii nad Orontesem w czasach cesarstwa rzymskiego. Status quaestionis – Paweł Filipczak 3
Uwagi wstępne 3
1. Zaopatrzenie w wodę 6
2. Zaopatrzenie w produkty rolne i zwierzęce 32
Rozdział II. Pokarm dla zdrowia ciała. Rośliny strączkowe, warzywa, mięso oraz produkty zwierzęce – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka 53
Cele badawcze – Maciej Kokoszko 53
Wstęp. Dietetyka, farmakologia i sztuka kulinarna w źródłach medycznych (II–VII w.)  – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka 55
1. Rola roślin strączkowych (óspria) w świetle źródeł medycznych pomiędzy II a VII w.  – Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka, Krzysztof Jagusiak 67
Soczewica – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak 76
Bób – Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka 96
Łubin – Zofia Rzeźnicka 116
2. Rola warzyw w diecie na podstawie źródeł medycznych w okresie pomiędzy II a VII w.  – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka 127
Dzika flora jadalna – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka 144
Sałata – Zofia Rzeźnicka 169
Kapusta – Krzysztof Jagusiak 176
Rzodkiew – Maciej Kokoszko 184
Burak – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak 190
Czosnek – Zofia Rzeźnicka 196
Cebula – Krzysztof Jagusiak 203
Por – Maciej Kokoszko 208
3. Rola mięsa w okresie pomiędzy II a VII w. w świetle źródeł medycznych – Zofia Rzeźnicka 213
3.1. Zwierzęta czworonożne 226
3.2. Drób 305
3.3. Podroby i inne produkty pochodzenia zwierzęcego 376
3.4. Wyroby wędliniarskie 426
Wnioski – Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka 448
Słowniczek wybranych terminów greckich – Zofia Rzeźnicka 456
Rozdział III. Od obżarstwa do postu – praktykowanie wstrzemięźliwości od pokarmu przez chrześcijan do VII w.  – Sławomir Bralewski 463
Wykaz skrótów 523
Bibliografia 527
Źródła 527
Opracowania 549
Summary 575
Indeks osobowy 585
Indeks nazw geograficznych i etnicznych 599