Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Gody życia. Dramat współczesny w IV aktach
Gody życia. Dramat współczesny w IV aktach
Do koszyka
27,75 zł
Niniejsze wydanie, jako pierwsze z przygotowywanego cyklu związanego z twórczością dramatyczną Stanisława Przybyszewskiego, stawia sobie za cel krytyczne opracowanie Godów życia. Dramat ten nie ma podobnej edycji - ze wstępem interpretacyjnym oraz komentarzem edytorskim, z towarzyszącym tekstowi aparatem filologicznym - może być jedynie znany z pierwszego wydania w roku 1910. Prezentowana tu edycja wynika z konieczności dostarczenia brakujących wznowień dzieł i podyktowana jest potrzebą krytycznego dyskutowania o dorobku najsilniej (być może) oddziałującego na pisarskiego ducha twórcy polskiej, a także europejskiej literatury przełomu XIX i XX wieku. Takie wydanie ma umożliwić skoncentrowanie się na silnych i słabych stronach samego utworu i zrównoważyć nawarstwioną z biegiem lat literaturę na temat Przybyszewskiego, stawiającą na drugim planie to, co o znaczeniu autora powinno świadczyć najbardziej - jego twórczość.
Ilość stron 280 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-756-4
Data publikacji 2015-03-03
Język polski
Wstęp 7
Gody życia — od powstania do premiery 11
Pierwsze recenzje 17
(...) jak łatwo napisać dramat, którym bym całą publiczność do rzewnych łez mógł poruszyć! 21
Przed lekturą 35
Bibliografia 37
GODY ŻYCIA. Dramat współczesny w IV aktach 43
PRO DOMO 45
AKT I 53
AKT II 99
AKT III 159
AKT IV 205
Komentarz edytorski 257
Zasady transkrypcji 261
Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji 267
Aparat krytyczny 269
Odmiany tekstu 271