Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa
Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa
Do koszyka
27,75 zł
Zbiór składa się z trzynastu tekstów poświęconych starzeniu się ludności i związanej z tym procesem solidarności międzypokoleniowej. Autorzy przedstawiają: wpływ zmian w polityce społecznej w Polsce na relacje między pokoleniami; oblicza solidarności międzypokoleniowej (bariery, korzyści i perspektywy); reformy emerytalne z punktu widzenia kontraktu międzypokoleniowego; repartycyjność endofamilijną jako narzędzie wpływu na poziom dzietności; migrację zagraniczną jako wyzwanie dla solidarności międzypokoleniowej; problem osób w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030; inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Południowej; starzenie się ludności na tle analizy funkcjonowania sektora usług opiekuńczych; rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa; wiek jako determinantę zachowań konsumpcyjnych; rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa; samoocenę stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi oraz czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy społecznej. Odnosząc szczegółowe analizy do sytuacji obecnej można stwierdzić, że wzrastająca znajomość zachodzących przemian ludnościowych przyczynia się do coraz częstszego pojawiania się w publicznych debatach wątków dotyczących reformowania systemu emerytalnego czy budowania systemu zachęt do jak najpóźniejszego wychodzenia z rynku pracy. Przesłanki takiej debaty mają przede wszystkim doraźny i czysto utylitarny charakter (ograniczanie dzisiejszego deficytu budżetowego, zmniejszanie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, próba oddziaływania na poziom długu publicznego). Na marginesie pozostaje kwestia, czy utrzymanie obowiązujących obecnie zasad redystrybucji zasobów między pokoleniami - w sytuacji zachodzących przemian ludnościowych - zakłóca sprawiedliwość międzypokoleniową.

Niniejszy tom stanowi w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie
Ilość stron 208 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-669-7
Data publikacji 2014
Język polski
Piotr Szukalski, Wprowadzenie 7
Józefina Hrynkiewicz, Wpływ zmian w polityce społecznej w Polsce na relacje między pokoleniami 13
Maria Łuszczyńska, Oblicza solidarności międzypokoleniowej – bariery, korzyści i perspektywy 31
Kaja Zapędowska‑Kling, Reformy emerytalne a międzypokoleniowy kontrakt 53
Łukasz Jurek, Repartycyjność endofamilijna jako narzędzie wpływu na poziom dzietności 63
Dorota Szawarska, Migracja zagraniczna jako wyzwanie dla solidarności międzypokoleniowej 75
Dorota kałuża‑Kopias, Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030 87
Piotr Szukalski, Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Południowej 103
Piotr Szukalski, Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Północnej i Zachodniej 117
Zofia Szweda‑Lewandowska, Starzenie się ludności a sektor usług opiekuńczych 133
Andrzej Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa 149
Katarzyna Bałandynowicz‑Panfil, Wiek jako determinanta zachowań konsumpcyjnych 171
Monika Burzyńska, Malwina Kępa, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła, Samoocena stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi 181
Olga Gajewska, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła, Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy społecznej – wstępne wyniki badań 197