Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin
Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin
Do koszyka
21,50 zł
Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ale też nigdy nie były tak trudne. Potężniejące z każdym rokiem państwo kusi atrakcyjnymi możliwościami współpracy, stanowiąc jednak coraz większe zagrożenie dla interesów europejskich w świecie. „Chiński smok” jest asertywny, głośno wyraża swoje opinie, a co najgorsze ­ Unia Europejska utraciła nad nim swoją przewagę oraz możliwości skutecznego wpływania na jego zachowanie. Brakuje jej do tego instrumentów, politycznej siły, a przede wszystkim wizji. Dlaczego tak się stało? Jak przeformułować założenia polityki unijnej wobec Chin? Czy w tym trudnym związku z „chińskim smokiem” jesteśmy skazani na porażkę?

Książka stanowi obszerną analizę polityki Unii Europejskiej wobec Chin zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. W ośmiu tematycznych szkicach zaprezentowano najważniejsze zagadnienia niezbędne do zrozumienia relacji europejsko-chińskich.
Ilość stron 194 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-746-5
Data publikacji 2015-10-01
Język polski
Wstęp 7
1. Bilans pierwszego dwudziestolecia relacji – polityka wobec ChRL w latach 1975–1994 23
1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i pierwsze lata kontaktów 1975–1989 24
1.2. Kryzys w relacjach 1989–1991 30
1.3. Rosnąca rola kontaktów 1992–1995 32
1.4. Konkluzje 34
2. Ewolucja strategicznych założeń polityki unijnej wobec Chin 36
2.1. Konstruktywne zaangażowanie 37
2.2. Kompleksowe partnerstwo 39
2.3. Strategia dalszych kroków 43
2.4. Dojrzewające partnerstwo 45
2.5. Rosnąca odpowiedzialność 47
2.6. Konkluzje 51
3. Struktura instytucjonalna polityki Unii Europejskiej wobec Chin 54
3.1. Instytucjonalizacja relacji dwustronnych 54
3.2. Struktura instytucjonalna dialogu po roku 2010 61
3.3. Porozumienie o partnerstwie i współpracy czy strefa wolnego handlu? 65
3.4. Konkluzje 67
4. Gospodarczy wymiar współpracy Unii Europejskiej z Chinami 69
4.1. Wielkość i struktura wymiany handlowej 70
4.2. Wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu – przełomowy moment w relacjach wzajemnych 74
4.3. Problem deficytu handlowego 79
4.4. Inwestycje unijne w Chinach 90
4.5. Przyznanie ChRL statusu „gospodarki rynkowej” 95
4.6. Problem niskich standardów produkcyjnych w Chinach 98
4.7. Konkluzje 101
5. Unia Europejska wobec problemu łamania praw człowieka w Chinach 103
5.1. Odmienne perspektywy spojrzenia na prawa człowieka 104
5.2. Ewolucja stanowiska Unii Europejskiej wobec problemu łamania praw człowieka w Chinach 107
5.3. Mechanizmy wpływania na sytuację w Chinach 109
5.4. Ocena dotychczasowej polityki unijnej wobec Chin 112
5.5. Konkluzje 116
6. Problem ochrony środowiska w polityce Unii Europejskiej wobec Chin 118
6.1. Problem degradacji środowiska naturalnego w Chinach i polityka rządu ChRL wobec tej kwestii 119
6.2. Unijno-chińska współpraca w zakresie ochrony środowiska 124
6.3. Transfer technologii przyjaznych środowisku 128
6.4. Konkluzje 131
7. Embargo na sprzedaż broni do Chin 133
7.1. Zakres embarga i próby jego zniesienia 134
7.2. Dyskusja wokół zniesienia embarga 138
7.3. Konkluzje 140
8. Pomoc unijna dla Chin 143
8.1. Unijne wsparcie dla chińskich przemian 144
8.2. Najważniejsze unijne projekty 147
8.3. Współpraca w zakresie polityki regionalnej – studium przypadku 152
8.4. Konkluzje 162
Zakończenie 165
Bibliografia 171
Wykaz rysunków, tabel 191
Aneks 193