Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej
Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej
Do koszyka
27,75 zł
Książka jest kolejnym (po publikacjach: Perspektywy badań nad kulturą, red. Ryszard W. Kluszczyński, Anna Zeidler-Janiszewska; Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej; Blanka Brzozowska, Spadkobiercy flaneura. Spacer jako twórczość kulturowa - współczesne reprezentacje; Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie fikcji; Dagmara Rode, Polityka w pierwszej osobie: twórczość Dereka Jarman; Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. Ryszard W. Kluszczyński, Dagmara Rode) tomem serii SZTUKA - MEDIA - KULTURA pod red. prof. R. W. Kluszczyńskiego. Stanowi próbę przedstawienia strategii wizualnych w sztuce współczesnej. Zawiera m.in. rozważania w kręgu tezy, że „obraz nie jest rzeczą”; analizę sztuki nowych mediów (obrazy nomadyczne i postobrazy, transformacja, transgresja i hubrydyczność) i nowe (słowo-dźwięko-)obrazowe obrazy literackie; prezentację modeli fuzji gatunkowej w grach cyfrowych; zapowiedź autonomizacji obrazu elektronicznego (na marginesie twórczości wideo W. i S. Vasulków, 1974-1980); opis dominujących tendencji w sztuce nowomedialnego body-artu oraz bioobrazów w funkcji terapeutycznej (projekty D. Gromali i G. Khuta); poszukiwanie wspólnej płaszczyzny obrazów ciała i obrazów taśmy (Fuses C. Schneemann);definiuje obrazy hybrydowe (Ogród rozkoszy ziemskich L. Majewskiego) i przywołuje obrazy H. Farockiego (Oko / Maszyna); widzi obraz jako czynnik anachronistyczny.
Ilość stron 179 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-540-9
Data publikacji 2015
Język polski
Wprowadzenie (Ryszard W. Kluszczyński, Dagmara Rode) 7
Anna Nacher – Obraz nie jest rzeczą 11
Ryszard W. Kluszczyński – Obrazy nomadyczne i postobrazy. Transformacja, transgresja i hybrydyczność w sztuce nowych mediów 23
Agnieszka Przybyszewska – Czytające dzieci Stefana Themersona Ku nowym (słowo-dźwięko-)obrazom literackim 37
Marcin Składanek – Sztuka generatywna – obrazy kodu. Kilka przybliżeń 55
Maria B. Garda – Modele fuzji gatunkowej w grach cyfrowych 69
Maciej Wójcicki – W stronę autonomii obrazu elektronicznego. Twórczość wideo Woody’ego i Steiny Vasulków w latach 1974–1980 79
Martyna Michalska – Uzbroić, przetworzyć, ukazać i zmodyfikować O dominujących tendencjach w sztuce nowomedialnego body-artu 91
Monika Górska-Olesińska – Bioobrazy w funkcji terapeutycznej w projektach Diane Gromali i Georga Khuta 101
Dagmara Rode – Obraz ciała, obraz taśmy – o Fuses Carolee Schneemann 121
Małgorzata Jakubowska – Obrazy hybrydowe w Ogrodzie rozkoszy ziemskich Lecha Majewskiego 131
Bartosz Zając – Oko / Maszyna – nauka o obrazach Haruna Farockiego 147
Karol Jóźwiak – Obraz jako czynnik anachronistyczny 161
Noty o autorach 177