Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa
Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa
Do koszyka
22,60 zł
Zasadniczym celem książki jest przedstawienie teoretyczno-empirycznych wynikó;w badań naukowych prowadzonych nad szeroko rozumianymi problemami kształtowania wynikó;w finansowych, wartości rynkowej, struktury kapitału i efektywności przedsiębiorstwa. Problemy te zaliczyć należy do kwestii o kluczowym znaczeniu nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz także gospodarki i społeczeństwa. Są to m.in.: kreowanie wyniku finansowego z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości; relacja postępu technicznego i efektywności przedsiębiorstwa; wpływ czynnikó;w determinujących podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach; poziom dojrzałości i wartości utylitarnej stosowanego rachunku kosztó;w w publicznych spó;łkach giełdowych; efektywne funkcjonowanie relacji inwestorskich w spó;łkach notowanych na GPW w Warszawie; charakter relacji kooperencyjnych zachodzących między badanym przedsiębiorstwem a jego kontrahentami; koncepcja nowej ekonomii instytucjonalnej; pomiar dokonań na potrzeby zarządzania pomysłami; występowanie zró;żnicowanych rynkowych efektó;w procesó;w dezinwestycji funduszy private equity; przyczyny wycofania spó;łek z giełdy; czy wzrostowi wartości kapitału zakładowego towarzyszą zmiany efektywności działania przedsiębiorstw i ich wartości.

Wspó;lną wartością wszystkich artykułó;w jest dążenie do poznawania prawdy, formułowania tez i podejmowania badań przydatnych rozwojowi teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami.
Ilość stron 192 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-713-7
Data publikacji 2014
Język polski
DURAJ NATASZA – Wprowadzenie 7
BUK HALINA – Wykorzystanie odroczonego podatku dochodowego do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa 11
CHĘCIŃSKI SEBASTIAN, SOBOLEWSKI HENRYK – Przesłanki podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach 23
COMPOREK MICHAŁ – Poziomy stosowanej techniki a efektywność przemysłowych spółek giełdowych 39
KOCHALSKI CEZARY, ZIELIŃSKI TOMASZ M. – Badania nad zastosowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce 59
MIKOŁAJEK-GOCEJNA MAGDALENA – Asymetria informacyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 69
NOWAK DARIUSZ – Relacje kooperencyjne w układach biznesowych. Studium przypadku 83
PIELOCH-BABIARZ ALEKSANDRA – Wewnętrzne determinanty kształtowania kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy” 99
SAJNÓG ARTUR – Reakcje efektywności oraz wartości rynkowej na wzrost kapitału zakładowego spółek budowlanych 119
SAMBORSKI ADAM – Nadzór korporacyjny w kontekście instytucjonalnym – doniesienia z badań 141
SKOCZYLAS WANDA – Pomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników przedsiębiorstw 153
SOSNOWSKI TOMASZ – Rynkowe efekty implementacji strategii częściowego i pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej 165
WOJTKOWIAK GRZEGORZ – Charakterystyka spółek wycofywanych z rynku kapitałowego w Polsce 181