Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 2: Od połowy XIX w.
Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Tom 2: Od połowy XIX w.
Do koszyka
40,50 zł
Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa, utrwala ‑ w całości lub we fragmentach ‑ teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne, powszechnie znane, ale także dotąd niepublikowane i trudno dostępne; teksty wybitne i nietypowe oraz niewybitne i typowe: wielką poezję i nieudolną rymowankę, artykuł sławnego uczonego i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; sensacyjny protokół sprawy o czary i pedantyczny regulamin strzelania z muszkietu. Odnajdziemy świadectwa ekspansji i porażek naszego języka, grzęźnięcia w prymitywie i dorastania do nowoczesności; ulegania obcym wpływom i wybijania się na językową niepodległość. Książka umożliwia śledzenie ewolucji stylów funkcjonalnych, społecznych odmian języka, świadomości językowej i wiedzy o języku. Informuje o sytuacji językowej w Polsce, o polityce językowej Polaków i wobec Polaków. Pokazuje ewolucję fonetyki, gramatyki, słownictwa i ortografii. Teksty opatrzono omówieniami zjawisk, które w nich wystąpiły lub które stanowiły dla nich konteksty. Wyjaśnienia te umieszczono w komentarzach, przypisach, słownikach i w indeksie.

Wybór… ma przede wszystkim pomóc studentom i pracownikom filologii polskiej w studiowaniu i nauczaniu historii języka, gramatyki historycznej, stylistyki, retoryki, leksykologii, genologii, dialektologii, ale z pewnością zainteresuje każdego, kogo fascynują sprawy Polski i Polaków.
Ilość stron 690 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-753-3
Data publikacji 2015-09-22
Język polski
243. Kodeks karny w urzędowym tłumaczeniu 1851 13
244. Franciszek Rapalski, Opisanie różnych wiadomości doktorskich… 1852 16
245. Hipolit Cegielski, O słowie polskim 1852 18
246. Józef Bełza, Krótki rys chemii… 1852 22
247. Władysław Syrokomla, [Przedmowa wydawcy] 1854 24
248. Władysław Bentkowski, Sprawa polszczyzny w urzędowych ogłoszeniach… 1858 26
249. [Protokół posiedzenia Towarzystwa Rolniczego] 1859 30
250. Karolina Nakwaska, Błędy w mowie 1860 34
250a. Helena Pawlikowska, List do męża 1860 36
251. Julian Bartoszewicz, Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana 1861 37
252. Michaił Gorczakow, [Odezwa] 1861 39
253. Ogłoszenie 1861 40
254. Władysław Syrokomla, Nagrobek obywatelowi 1861 41
255. [Protokoły posiedzeń towarzystwa lekarzy] 1862 42
256. Rozkazy dzienne Naczelnika Miasta Warszawy 1863 47
257. Józef Toczyski, [List pisany przed egzekucją] 1864 50
258. [Życiorysy dzieci z Żelaznej] 1865–1872 51
259. Cyprian Kamil Norwid, Ostatni despotyzm 1865 54
260. Uroczystość (…) w różnych czasach 1865 55
261. Marceli Motty, De omnibus rebus et quibusdam aliis 1865 59
262. Zygmunt Miłkowski, [List do Łukaszewskiego] 1867 62
263. [Pokwitowania] 1870, 1871 63
264. [Umowa kupna-sprzedaży] 1871 64
265. Jan Baudouin de Courtenay, Rozbiór Gramatyki polskiej księdza Malinowskiego 1875 66
266. Doniesienia prywatne 1875 69
267. [Ogłoszenia] 1875 72
268. Henryk Sienkiewicz, Sprawy bieżące 1875 73
268a. Mieczysław Gwalbert Pawlikowski, Karta do żony 1876 75
269. Fryderyk Kazimierz Skobel, O skażeniu języka polskiego 1877 76
270. [Wiadomości prasowe] 1878 77
271. Antoni Durski, Szkoła szermierki siecznej 1879 79
272. Dzicy Australii 1879 81
273. Bolesław Lutostański, Słowo w sprawie żywienia ubogich… 1880 82
274. Hieronim Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł 1880 84
275. Nikodem Krakowski, [Wzory korespondencji handlowej] 1880 86
276. Stanisław Smolka, Mieszko stary i jego wiek 1881 88
277. [Ogłoszenia] 1882 90
278. Murzyni australscy 1882 92
279. Aleksander Świętochowski, Liberum veto 1882 93
280. Maria Arczyńska, Dziennik 1883 95
281. Aleksander Świętochowski, Liberum veto 1883 97
282. Józef Ignacy Kraszewski, Matka królów 1883 99
283. Władysław Sabowski, Forma etykietalna, towarzyska i potoczna 1884 101
284. Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem 1884 104
285. [Wiadomość prasowa o wizycie cara] 1884 106
286. Henryk Sienkiewicz, Potop 1886 107
287. Stanisław Rewieński, [Sposoby tępienia szczurów] 1887 113
288. [Korespondencja z Łodzi] 1888 115
289. [Protokół posiedzenia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych] 1889 116
290. Bolesław Prus, Lalka 1890 118
291. [Protokół posiedzenia Związku Koleżeńskiego] 1892 124
292. [Ogłoszenia] 1892 127
293. Kronika działalności kobiecej 1893 128
294. Kornel Ujejski, Skargi Jeremiego 1893 129
295. Alfred Wielopolski, [Listy do siostry] 1895–1897 132
296. Protokół z posiedzenia wydziału „Warty” 1895 134
297. Poradnik praktyczny 1896 135
298. [Ogłoszenia prasowe] 1896 136
299. [Wiadomości prasowe] 1896 138
300. Zygmunt Wielopolski, [Listy do córki] 1897–1899 139
301. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace 1897 140
302. Mieczysław Limanowski, Pratatry 1899 144
303. Edward Strumpf, Czy owady liczyć umieją? 1899 147
463. Ryszard Doński, Kilka uwag o publicystyce naukowej 1968 148
304. Kazimierz Wroczyński, Strofy 1901 149
305. Stanisław Wyspiański, Wesele 1901 152
306. [Listy do i od Jana Kochanowskiego] 1903 156
307. Wzory ofert 1903 157
308. Stanisław Przybyszewski, Synowie ziemi 1904 158
309. Poradnik językowy 1904 160
310. Władysław Umiński, Język polski 1904 162
311. Najwyższy manifest o powiciu… 1904 164
312. Czaj zapiwny „Hygieja” 1904 165
313. Stefan Żeromski, Popioły 1904 166
314. Jerzy Żuławski, Eros i Psyche 1904 169
315. Stanisław Kurkiewicz, Z docieków… nad życiem płciowym 1905 172
316. Mieczysław Brzeziński, Jak ludzie wymyślili maszynę parową? 1906 174
317. [Ogłoszenia] 1906 176
318. Sąd polowy 1906 176
319. Rozmówki w tłumaczeniu… 1906 179
320. Tadeusz Boy-Żeleński, Pieśń o mowie naszej 1907 180
321. Antoni Małecki, Lechici w świetle historycznej krytyki 1907 184
322. Konstanty Kościński, Nazwiska żeńskie wobec prawa 1907 186
323. Stanisław Sokalski, [List do siostry] 1912 188
324. Henryk Chankowski, Zaofiarowanie pracy przez kasjerkę ok. 1912 189
325. [Ogłoszenia] 1913 190
326. Jan Rozwadowski, Językoznawstwo a język literacki 1913 192
327. Józef Piłsudski, Przemówienie 1914 194
328. Aleksander Łętowski, Błędy nasze 1915 195
329. Ogłoszenie komendanta miasta 1915 197
330. Antoni Szlagowski, Mowa… z powodu otwarcia Uniwersytetu… 1915 197
331. [Nadanie tytułu nauczyciela szkół początkowych] 1916 202
332. [List do Stanisława Niewiadomskiego] 1918 203333. Jerzy Fiedorowicz, [List do Józefa Michałowskiego] 1918 205
334. [Relacja z powstania styczniowego] ok. 1919 206
335. Oświadczenie radnych frakcji PPS 1919 206
336. Oskar Callier, Przedmowa do słownika 1919 207
337. Karol Ludwik Stadtmüller, Słowniczek kolejowy… 1919 208
338. Władysław Sobolewski, Szermierka na szable ok. 1920 211
339. Władysław Wielopolski, [List prywatny] 1920 212
340. Wyrok sądu pokoju 1920 213
341. Komunikat Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego 1920 214
342. Spostrzeżenia członków Łukowskiego Rewkomu 1920 215
343. Andrzej Włast, Śnieg 1920? 218
344. Podanie 1921 220
345. Adolf Nowaczyński, Generał Barszcz 1922 221
346. Adolf Nowaczyński, Staropolska klechda… 1923 223
347. Józef Piłsudski, [List do Władysława Sikorskiego] 1924 225
348. Antoni Słonimski, [Recezja teatralna] 1924 226
349. Krwawa tragedia miłosna w Paryżu 1924 227
350. List majstrowski 1925 229
351. Antoni Szlagowski, Mowa nad zwłokami Reymonta 1925 229
352. Kronika miejscowa 1926 232
353. [Ogłoszenie – repertuar kina] 1927 233
354. Tadeusz Konczyński, Wielkiemu Synowi Rzeczypospolitej… 1927 234
355. Józef Piłsudski, Przemówienie podczas przeniesienia zwłok Słowackiego na Wawel 1927 236
356. Antoni Szlagowski, Mowa na zjeździe młodych polonistów 1927 240
357 Propozycja nadzwyczajna 1927 242
358 [Ogłoszenia reklamowe] 1927 242
359. Protokół z zebrania 1928 243
360. [Tekst gwarowy z Żelaznej] 1929 244
361. Sabina Masłowska, [List do siostry] ok. 1930 246
362. Za 240 zł. zamordował człowieka 1930 247
363. Maria Gruszecka, 366 obiadów 1930 248
364. [Ogłoszenia reklamowe] 1930 251
365. Wywiad z I-ym Marszałkiem Polski 1930 252
366. Julian Tuwim, Słowiczek 1931 254
367. Słynny „Szpicbródka” schwytany… 1931 255
368. [Ogłoszenia reklamowe] 1931 256
369. Julian Tuwim, Ślusarz 1931 257
370. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy 1932 259
371. Maria Dąbrowska, Noce i dnie 1932 261
372. [Odezwa Komunistycznej Partii Polski] 1932 264
373. [Zaświadczenie sądowe] 1932 266
374. Protokół rozprawy sądowej i wyrok z uzasadnieniem 1932 267
375. Adam Cybulski, [List wydawcy] 1934 272
376. Antoni Słonimski, Kronika tygodniowa 1934 273
377. Antoni Słonimski, [Recenzja teatralna] 1934 276
378. Jerzy Kuryłowicz, W sprawie genezy rodzaju gramatycznego 1934 276
379. Regulamin piechoty 1934 279
380. Bruno Winawer, Literaturę trzeba przewietrzyć 1935 281
381. Antoni Kasprowicz, Wiersze wybrane 1935 283
382. Antosia 1935 285
383. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej 1935 286
384. Felicjan Sławoj Składkowski, Zmniejszenie budżetu wojska 1936 287
385. Wanda Kleeberg, [List do Marii Hauzer] 1936 288
386. Akt otwarcia ogródków działkowych 1936 289
387. [Listy prywatne] 1936 289
388. Nasz najgorszy wróg 1937 293
389. Wacław Sierpiński, [List do Stanisława Ruziewicza] 1937 294
390. Maria Grzegorzewska, [Listy do Natalii Han-Ilgiewicz] 1937 296
391. Aleksander Majkowski, Żëcé i przigodé Remusa 1938 297
392. Wyciąg ze statutu kasy oszczędności 1938 299
393. Wskazówki 1939 300
394. [Ciekawostki dla dzieci] 1939 301
395. [Wiadomość prasowa] 1939 302
396. Antoni Trzaskowski, Mój pamiętnik z wojny 1939 302
397. Michaił Kowalow, [Odezwa] 1939 304
398. Gustaw Holoubek, [List z obozu jenieckiego] 1939 305
399. [Obwieszczenia gubernatora] 1941 306
400. Wyprawa krzyżowa Europy… 1941 308
401. Natalia Han-Ilgiewicz, [Dziennik] 1941 309
402. Pouczenie 1941 311
403. Janusz Korczak, Podanie do Rady Żydowskiej 1942 312
404. Krzysztof Kamil Baczyński, Wiatr 1943 314
405. R. Bucewicz, [Książeczka z okresu tajnego nauczania] 1944 315
406. Eugenia Frankiewicz, [Gryps z Ravensbrück] 1944 318
407. [Wpisy w pamiętniku robotnika przymusowego] 1944 318
408. Lucjan Szenwald, Armia Czerwona 1944 (?) 319
409. Stanisław Łempicki, [Wspomnienie o Wojciechu Kętrzyńskim] 1944 321
410. Marek Hłasko, [Pocztówka] 1944 324
411. azimierz Wyka, Gospodarka wyłączona 1945 325
412. Wezwanie do nauczycielstwa polskiego 1945 327
413. Protokół z posiedzenia lekarzy 1945 330
414. Okólnik 1945 331
415. Leon Dudek, Modlitwa emigrantów 1945 332
416. [Ogłoszenia drobne] 1945 333
417. Precz z zaprzańcami z Ziemi Lubuskiej! 1945 334
418. H. Dragunowicz, Nasz stosunek do Niemców 1945 334
419. Antoni Gołubiew, Puszcza 1947 336
420. Lucjan Rudnicki, Stare i nowe 1948 338
421. [Artykuły propagandowe] 1948 340
422. Marian Piechal, Pieśń o zjednoczeniu klasy robotniczej 1948 344
423. Jadwiga Jankowska, [List do córki] 1948 345
424. Józef Kostrzewski, Pradzieje człowieka 1950 346
425. Stanisław Urbańczyk, Polskość nazw miejscowych 1950 348
426. Zaświadczenie 1951 350
427. Tomasz Rostworowski, [List z więzienia] 1952 350
428. Stefan Kisielewski, Historia tubki z klejem 1952 352
429. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1952 354
430. Karol Świeczewski, [List z emigracji] 1952 356
431. Dekret Rady Państwa 1953 358
432. Bolesław Bierut, Referat wygłoszony na IX Plenum KC 1953 358
433. Marian Piechal, Muzeum Lenina w Poroninie 1948 361
434. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 1954 363
435. Tomasz Rostworowski, [List z więzienia] 1954 365
436. Ankieta personalna 1954 366
437. Witold Gombrowicz, Dziennik 1955 369
438. Krótki słownik filozoficzny 1955 370
439. Prosfoneza 1955 373
440. Artur Marya Swinarski, Ścieża przeze puszcz 1956 374
441. Stanisław Lem, Z dzienników gwiazdowych Ijona Tichego. Podróż czternasta 1956 376
442. Helena Salska, List do ks. Lucjana Jaroszki 1956 379
443. Naukowcy ZSRR budują telewizor… 1956 380
444. [Zadanie szkolne ośmioletniego dziecka] 1956 381
445. Stanisław Hejmowski, [Mowa obrończa] 1956 382
446. Władysław Lachowicz, W jaskini lwa ŁKS uratował 1 punkt… 1956 385
447. Bogusław Choiński, Jan Gałkowski, Alabama 1958 387
448. [Ogłoszenia] 1958 388
449. Karol Świeczewski, [List z Argentyny] 1958 390
450. Stanisław Lem, [List do Sławomira Mrożka] 1959 392
451. Tadeusz Różewicz, Białe groszki 390 1960 393
452. Wilhelm Mach, Góry nad Czarnym Morzem 1961 394
453. Adam Grzymała-Siedlecki, Autor „Trylogii” jako pan Sienkiewicz 1962 397
454. Stanisław Mackiewicz, Hipnoza słów a mroki średniowiecza 1962 400
455. Zbigniew Herbert, Siena 1962 402
456. [Pismo dotyczące wywłaszczania] 1962 404
457. List piętnastoletniej dziewczyny do rówieśniczki 1964 405
458. Zdzisław Stieber, Jeszcze o końcówce -och loc. plur. rzeczowników męskich 1964 406
459. [Psalmy w Biblii Tysiąclecia] 1965 408
460. Józef Mackiewicz, Lewa wolna 1965 410
461. Alina Grabowska, Akrobaci i Archimedes 1967 414
462. Jeremi Przybora, O Kutno! 1966 417
464. [Wiersz więźnia] 1968–1971 420
465. Zbigniew Herbert, Praktyczne rady na wypadek katastrofy 1969 421
466. Słownik techniczny dla wszystkich 1969 421
467. List Stanisława Lema do Sławomira Mrożka 1969 423
468. Stefan Wiechecki, Kordian, trzymaj się 1970 424
469. Konstanty Puzyna, Show na Zamoyskiego 1970 426
470. Ubezpieczenie kontraktowanej trzody chlewnej mięsno-słoninowej 1970 429
471. Jerzy Szacki, Rola pisma w transmisji społecznej 1971 431
472. Stanisław Barańczak, Wypełnić czytelnym pismem 1972 434
473. Julian Kornhauser, Sprostowanie 1972 434
474. Mieczysław Olbromski, [Monolog królowej przedmieścia] 1972 435
475. Edward Redliński, Konopielka 1973 437
476. Edward Redliński, Awans 1973 438
477. Hieronim Derdowski, O panu Czôrlińscim co do Pucka po sece jachôł 1976 442
478. Marian Mazur, Cybernetyka i charakter 1976 443
479. Jan Twardowski, Wymyty i czysty. Stanisław Grochowiak 1976 447
480. Romain Gary, [List do Wojciecha Pszoniaka] 1977 449
481. Czesław Miłosz, Przedmowa tłumacza 1978 449
482. Czytelnicy piszą – „Przyjaciółka” odpowiada 1978 451
483. Pytania czytelników 1979 453
484. I sekretarz KC PZPR z wizytą… 1979 455
485. Delegacja z Karl-Marx-Stadt … 1979 456
486. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 1980 457
487. [Tekst mówiony z Łodzi] 1980 459
488. Najnowsza historia Polski 1980 462
489. Apel 1980 464
490. Rytmiczna praca – podstawowym obowiązkiem 1980 465
491. [Rozmowy robotnic łódzkich] ok. 1985 466
492. [Psalmy 51 i 137 w przekładzie Czesława Miłosza] 1981 469
493. Do milicjantów Ziemi Łódzkiej 1981 471
494. Nasze postulaty 1981 471
495. Julian Kornhauser, hurrraaa! 1982 474
496. [Teksty z prasy podziemnej] 1982 475
497. Prośba do członków NSZZ „Solidarność”… 1982 478
498. [Wiadomości prasowe] 1982 479
499. [Zapisy cudownych uzdrowień] 1982–1988 480
500. Miron Białoszewski, AAAmeryka 1983 482
501. Jan Twardowski, Dobry dla ludzi i rzeczy. Miron Białoszewski 1983 484
502. Stenogram Służby Bezpieczeństwa 1985 485
503. Stanisław Barańczak, Garden party 1986 488
504. Tadeusz Konwicki, Nowy Świat i okolice 1986 489
505. Wisława Szymborska, Pogrzeb 1986 492
506. Instrukcja obsługi 1987 494
507. Wspólnota zadań i zgodność poglądów 1987 495
508. Stefan Kisielewski, Abecadło Kisiela 1990 497
509. Nekrolog 1990 500
510. Józef Zawitkowski, [Modlitwy dla dzieci] 1992 500
511. Ryszard Kapuściński, Imperium 1993 503
512. Czesław Miłosz, [List do Henryka Szylkina] 1993 504
513. Remigiusz Popowski, Wprowadzenie do przekładu interlinearnego 1993 506
514. Anna Świderkówna, Od tłumaczki 1995 508
515. Maria Kamińska, [Laudacja] 1995 509
516. Daniela Adamiak, [Relacja z pracy przymusowej w latach 1943–1945] 1995 512
517. Manfred Uglorz, Przed ołtarzem Pańskim 1996 514
518. Uchwała Sądu Najwyższego 1996 515
519. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997 518
520. Kazik Staszewski, 12 groszy 1997 519
521. Wojciech Chyła, Ocena rozprawy doktorskiej 1997 520
522. „Wygrałem na loterii”. Wywiad z Adkiem Drabińskim 1998 523
523. Zdzisław Skupień, Prosty dowód twierdzenia Cantora-Bernsteina 1999 526
524. [Depesza Polskiej Agencji Prasowej] 1999 530
525. Ustawa o języku polskim 1999 530
526. Stanisław Lem, [Wspomnienie ze Lwowa] 2000 531
527. [Dyskusja o filmie] 2000 535
528. Mirosław Kiedzik, Słowo wstępne redakcji naukowej 2001 539
529. [Faks] 2002 541
530. Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 2002 543
531. Tadeusz Różewicz, Mini kosmos 2003 545
532. Roman Szczupak, Dziękujmy Bogu za chleb… 2004 549
533. [Materiał reklamowy firmy wysyłkowej] ok. 2004 552
534. Maciej Mączyński, [Recenzja podręcznika akademickiego] 2004 553
535. Tadeusz Różewicz, regulamin piechoty 2004 555
536. [List grzecznościowy] 2005 559
537. [Listy czytelników do redakcji] 2005 560
538. [Podanie] 2005 561
539. Małgorzata Strzałkowska, Szaszłyki sulejowskie 2005 562
540. [Sylwetki] 2005 563
541. Wisława Szymborska, Dwukropek 2005 564
542. Dariusz Graszka-Petrykowski, Ptaki 2005 567
543. Jan Paweł II, Tajemnica miłosierdzia 2005 568
544. [Listy czytelników do redakcji] 2006–2007 571
545. Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka 2006 574
546. Warsztaty tańca brzucha 2007 575
547. Marek Domagalski, Język sędziego nie może zdradzać jego sympatii 2008 576
548. Andrzej Kajetan Wróblewski, Uczeni w anegdocie 2008 578
549. [Wiadomość prasowa] 2008 579
550. Michał Głowiński, Język polski – niepożądany 2008 580
551. Akt notarialny 2009 582
552. Janusz Korwin-Mikke, Celem matury jest odsiew 2008 585
553. Jerzy Pilch, Łóżko Marcinkiewicza i trumna Sikorskiego 2009 586
554. Janusz Korwin-Mikke, Blog oficjalny 2009 589
555. Jan Godyń, [List oficjalny] 2009 591
556. Protokół rozprawy sądowej 2009 592
557. Robert Mazurek, Intelekt stanął mi dęba. Wywiad z Ireneuszem Krzemińskim 2009 595
558. Zawiadomienie 2009 599
559. Uwagi tłumaczy… 2009 600
560. Marek Nowakowski, Księgi dzieciństwa. Dziennik podróży w przeszłość 2010 603
561. Ulotka dla pacjenta 2011 604
562. Władysław Wilczyński, Matematyka – język uniwersalny 2010 607
563. Rafał A. Ziemkiewicz, Radość na zadupiu 2011 610
564. Agnieszka Kublik, Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem 2011 613
565. Negocjacje biznesowe 2011 615
566. Pieśni kibiców Jagiellonii Białystok 2012 618
567. Małgorzata I. Niemczyńska, Wisława u Elli w niebie 2012 620
568. Rafał A. Ziemkiewicz, Tryndy glamuru 2012 622
569. Pismo Dyrektora Marketingu 2012 624
570. Stanowisko Komitetu Językoznawstwa PAN 2012 626
571. Agata Miszczak, Obróbka termiczna żywności 2012 629
572. [Porady] 2012 630
573. Piotr Duda, [Mowa w sejmie] 2012 631
574. Kibole Legii chcieli wykoleić pociąg z kibicami Jagiellonii 2012 636
575. Ataki spamowo-phisingowe 2012 637
576. Maciej Kałach, Uniwerek kusi olimpijczyków 2012 640
577. [Ulotka reklamowa] 2012 641
578. Jak się przygotować na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej 2012 641
579. [Wypowiedzi w debacie sejmowej] 2012 643
580. Zofia Kucówna, Szara godzina 2012 645
581. Apelacja od wyroku sądowego 2013 646
582. [Zaproszenie na konferencję] 2013 647
583. Sonda uliczna. Pakol pyta: Po co żyjesz? 2013 649
BIBLIOGRAFIA 653
Wybory tekstów 653
Słowniki 653
Opracowania ogólne 654
Pozostałe opracowania 654
INDEKS 667
Indeks czasopism 688