Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji
Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji
Do koszyka
23,10 zł
Media konstytuują wszechogarniającą reprezentację nazwaną przez Baudrillarda hiperrealnością bądź rzeczywistością upozorowaną. Hiperprzestrzeń stwarza nieograniczone możliwości kreowania bytów wyobrażeniowych, zawieszając przymus rzeczywistości, oferuje wyzwolenie od jej reguł i nacisków aż do pełnej wolności tworzenia. Jednocześnie samorealizacja w hiperprzestrzeni sprzyja zagrożeniu jednowymiarowością istnienia. Człowiek zaistnieje, kiedy zostanie zaaplikowany na różnych internetowych kontach i portalach. Istniejący poprzez swoje aplikacje i wchodzący coraz częściej w relacje ze światem poprzez media, człowiek odczuwa bezradność i zagubienie, gdy jakiegoś problemu nie może rozwiązać z powodu braku dostępu do technologii, do sieci. W obecnym multikulturowym i cyfrowym społeczeństwie ranga edukacji estetycznej znacząco rośnie, tym bardziej, im bardziej skłaniamy się ku kulturze obrazkowej. Zagrożenia i skutki pozytywne wynikające z nieuniknionej cyfryzacji życia społecznego zostały celnie wyartykułowane w zamieszczonych rozważaniach. Książka dotyczy kultury konwergencji, jej szerokiego spektrum interpretacyjnemu na podstawie literatury polskiej oraz światowej. Tego typu rozważania są nowatorskie w polskiej literaturze pedagogicznej. Zaletą niniejszego wydania jest wielość ujęć tematu, często konkurujących ze sobą. Nie zawiera prostych recept, uczula jednak Czytelnika na meandry współczesnej kultury estetycznej i zmusza do refleksji nad tożsamością współczesnego człowieka.
Ilość stron 358 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-830-1
Data publikacji 2015-12-10
Język polski
Wstęp – Mirosława Zalewska-Pawlak 7
I. Sztuka w kulturze konwergencji – implikacje pedagogiczne 11
Grzegorz Sztabiński, Kultura konwergencji a tożsamość dzieła sztuki 13
Piotr Soszyński, Media a sztuka muzyczna 33
Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, La Biennale di Venezia – „doświadczenie Biennale” w kulturze konwergencji 43
Alicja Leśniak, Użytkownicy, odbiorcy, twórcy i producenci mediów – uczestnikami konwergencji 55
Mariusz Samoraj, Kształtowanie tożsamości kulturowej związanej z małą ojczyzną w kulturze konwergencji 67
Magdalena Sasin, Facebook jako nowa przestrzeń edukacji estetycznej na przykładzie fanpage’y instytucji kultury 81
Justyna Żak, Kultura konwergencji w przestrzeni muzealnej na przykładzie wybranych berlińskich muzeów 97
Aleksandra Sieczych-Kukawska, Teatr współczesny w kulturze konwergencji 111
Agnieszka Dominika Rutkowska, Taniec w kulturze konwergencji 121
Anna Majewska-Owczarek, Głos „modny” a głos naturalny. Młodzi ludzie wobec medialnych wzorców wokalnych 135
Arkadiusz Kaźmierczak, Olimpizm, kultura i sztuka w wymiarze społeczno-kulturowym 147
II. Nowe i stare media w edukacji estetycznej 157
Mirosława Zalewska-Pawlak, Być ze sztuką w kulturze konwergencji 159
Anna Pikała, Udział mediów w procesie edukacji estetycznej dzieci i młodzieży – znaczenie i uwarunkowania 171
Tamara Sass, Wychowanie do kultury poprzez multimedialność i intertekstualność działań edukacyjnych w obszarze sztuki 187
Elżbieta Szubertowska, Media w kulturze i edukacji muzycznej – refleksje doświadczonego pedagoga 203
Justyna Hanna Budzik, Młody widz jako archeolog mediów: stare i nowe media w filmowej wersji baśni o Śnieżce Tarsema Singha 215
Elżbieta Kukuła, Aleksandra Piskorska, Uczeń jako odbiorca i konsument kultury konwergencji a zmiany we współczesnej szkole 231
Barbara Sarti, Kultura konwergencji we współczesnej szkole aktywności twórczej 245
Ewa Tomaszewska, Teatr dla dzieci i młodzieży w płynnej nowoczesności 255
Małgorzata Wiktorko, Edukacja muzealna w Muzeum Sztuki w Łodzi w kulturze konwergencji 271
Martyna Justyńska, Miejsce reklamy we współczesnej edukacji 281
Adrian Ziółkowski, Wartość gier komputerowych w procesie edukacji kulturalnej 297
III. Nowe i stare media we wczesnej edukacji estetycznej 311
Urszula Szuścik, Kompetencje estetyczne i kulturowe dziecka w kontekście konwergencji 313
Anna Boguszewska, O zmianach w formie ilustrowanej książki dla dzieci w Polsce 325
Jarosław Pawlicki, Animacja poklatkowa jako metoda pracy w edukacji wczesnoszkolnej 341
Autorzy 355