Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zdrada małżeńska w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworach ziemiańskich
Zdrada małżeńska w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworach ziemiańskich
Do koszyka
29,00 zł
Dużym walorem pracy jest jej interdyscyplinarność (poza aspektami interesującymi historyka, znaleźć tu można elementy z zakresu socjologii, psychologii, literaturoznawstwa). Takie podejście do tematu otwiera pole szerokich możliwości wnioskowania. Oprócz naukowego warsztatu historycznego, przy szukaniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze cenne okazały się zarówno zastosowanie aparatu pojęciowego i metod wypracowanych przez antropologię kulturową, socjologię, gender studies, jak i zaaplikowanie elementów psychohistorii. Zwłaszcza odwołanie się do wiedzy psychologicznej umożliwia przełożenie na minioną epokę współczesnych mechanizmów zdrady małżeńskiej, umożliwia podjęcie próby dociekania motywacji czy uczuć zdradzających i zdradzanych, rekonstrukcji psychologicznej sylwetki bohaterów z przeszłości. Należy też uwzględnić fakt historycznej zmienności psychologicznego funkcjonowania człowieka - psychologia historyczna nie daje gotowych odpowiedzi, jedynie wspomaga poznanie historyczne, na doświadczenie niewierności składały się przecież określone czasoprzestrzeń, atmosfera umysłowa, klimat kulturowy i obyczajowy, normy etyczne. Ziemiaństwo pozostawiło wiele pamiętników, dzienników, korespondencji, które dają wgląd w sferę życia prywatnego, we wzajemne relacje między małżonkami. Oprócz drukowanych materiałów pamiętnikarskich do badań wzięto dotąd niepublikowane, rękopiśmienne materiały z archiwów państwowych i zbiorów bibliotecznych w Polsce oraz na Litwie w Wilnie.
Ilość stron 446 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-886-8
Data publikacji 2013
Język polski
Wstęp 5
Rozdział I: Pojęcie zdrady małżeńskiej w XIX wieku 17
Definicja cudzołóstwa 17
Rodzina ziemiańska – charakterystyka ogólna 20
Zdrada w świetle nauki Kościoła katolickiego 34
Zdrada w świetle prawa cywilnego i karnego 49
Położenie prawne dzieci z cudzołożnych związków oraz dzieci prawych po rozwodzie lub separacji rodziców 59
Niewierność w zwierciadle społecznej percepcji 70
Wiarołomstwo w dyskursie emancypacyjnym 75
Rozdział II: Przyczyny, sposoby przeciwdziałania i konsekwencje małżeńskiej niewierności 99
Kiedy on szuka przyjemności poza domem? 99
Dlaczego ona bezcześci świętość domowego ogniska? 119
Czynniki zewnętrzne sprzyjające niewierności małżeńskiej 139
Sposoby przeciwdziałania zdradzie małżeńskiej 144
Jak zachować jego wierność? 150
Jak zachować jej wierność? 173
Przezorność a zazdrość 192
W obliczu zdrady małżeńskiej 202
Zdradzające, zdradzający 216
Rozdział III: Niewierni: mężowie i żony 223
Uwagi wstępne 223
Niewierni mężowie 226
Niewierne żony 253
Rozdział IV: „Ta trzecia”, „ten trzeci” pomiędzy małżonkami 311
Uwagi wstępne 311
„Ta trzecia” 312
„Ten trzeci” 332
Miłostki z służącymi i włościanami 354
Kochankowie z rydwanu Melpomeny 369
Kobiety nierządne 376
Położenie kochanków w świetle prawa 386
Zakończenie 391
Bibliografia 397
Indeks osobowy 423
Summary 439
Spis ilustracji 443
Spis treści 445